Disclaimer

Better to be safe than sorry.

Interactive Dialogue Factory streeft ernaar de inhoud van deze website zorgvuldig samen te stellen. Niettemin kan Interactive Dialogue Factory op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van de website of informatie hierop aangeboden.

Interactive Dialogue Factory kan gebruik maken van van citaten uit bestaande artikelen en zet in dat geval altijd een correcte bronvermelding bij het citaat. Mocht een bronvermelding verkeerd zijn weergeven of bent u van mening dat een citaat uit een artikel niet mag worden weergegeven op basis van auteursrechtelijke argumenten, mail dan naar info@id-factory.nl. Het citaat zal dan zo snel mogelijk worden aangepast dan wel verwijderd.

Kantel je scherm om gebruik te maken van onze website.