6 tips bij het opstellen en volgen van je KPI’s.

Wouter Priest
Wouter Priest
29 november 2018

Kritieke Prestatie Indicatoren, of KPI’s, is bij de meeste organisaties een bekend begrip. Waar steeds meer organisaties werken met duidelijke KPI’s per afdeling, zie ik echter dat bij veel marketing afdelingen het opstellen van KPI’s een probleem blijft. Meer dan bij bijvoorbeeld sales en operations, omdat hier vaak harde targets en een langer verleden aan cijfers is gegenereerd.

De problemen die marketingafdelingen ervaren, zorgen ervoor dat het opstellen van KPI’s vaak vooruit wordt geschoven en de focus blijft liggen op het uitvoeren van de marketing activiteiten. Zo hebben veel organisaties wel inzicht in de resultaten, maar hebben ze geen inzicht in het succes ervan. Het opstellen, en net zo belangrijk, het volgen en bijsturen van je KPI’s is hier de oplossing voor.


Maar hoe stel je nu dergelijke KPI’s op? Gebruik onderstaande zes tips bij het opstellen en volgen van je KPI’s.

1. Formuleer de KPI’s SMART

Een term die blijft terugkomen is SMART formuleren. Dit is niet zonder reden, want een SMART geformuleerde doelstelling werkt in de praktijk het beste.

  • Specific: Formuleer de KPI duidelijk en laat geen ruimte over voor interpretatie.
  • Measurable: Stel een meetbare doelstelling op (vaak cijfermatig) en beschik over de tools om de KPI te meten.
  • Attainable: De KPI moet conform zijn met de bedrijfsdoelstellingen en het beleid.
  • Relevant: Zorg dat de KPI realistisch is. Een groei van bijvoorbeeld 30% van de websitebezoeken uit betaald zoekverkeer met 50% minder SEA budget is niet realistisch.
  • Timely: Wat is de start- en einddatum van het doel?


Een voorbeeld van een goede SMART KPI is: ‘In het tweede kwartaal van 2019 moeten er 10% meer nieuwe bezoeken uit de AdWords campagne gegenereerd zijn’. Bij een huidig bezoekersaantal van 500 bezoeken komt dit neer op 550 bezoeken uit AdWords in de periode april t/m juni.

ID Factory KPI

2. Kijk naar historische cijfers

Een belangrijke indicator bij het opstellen van KPI’s zijn de historische gegevens. De historische gegevens geven een duidelijk beeld van de resultaten tot nu toe. Kijk bijvoorbeeld naar de resultaten van de afgelopen 3, 6 of 12 maanden en beoordeel of deze een betrouwbaar beeld geven van de huidige status van de marketing. Is dit het geval, dan kan het gemiddelde over deze maanden een uitstekend richtpunt geven voor het opstellen van de KPI. Let erop om de KPI wel regelmatig te reviseren (zie punt 3 & 5).


3. Monitor de eerste 3 maanden en reviseer

Werkt de KPI nu echt? Daar kom je pas achter als je er mee aan de slag gaat. Na één maand kan je dit nog niet zeggen, maar na 3 maanden heb je vaak een duidelijk beeld van de status van de KPI. Speel hierop in en stel, waar nodig, de KPI bij.


4. Houd iedere maand bij of de KPI is gehaald

Het klinkt gek, maar er zijn genoeg organisaties die wel KPI’s hebben opgesteld, maar deze niet doormeten. Redenen zijn vaak het gebrek aan een goede tool of tijd. Zorg er dus voor dat de KPI’s, samen met de andere online cijfers, duidelijk worden verwerkt in een overzicht. Het kan via Excel, maar dit kost maandelijks veel tijd om de cijfers van alle verschillende kanalen en tools te verwerken. Tevens is het visueel niet sterk vormgegeven, waardoor het uitlezen ook nog enige moeite kost. Een online KPI dashboard is een beter alternatief om alle data van de online kanalen in één overzicht te integreren. Met verschillende KPI meters heb je tevens direct inzicht in de status van je KPI’s.

5. Stel je KPI’s geregeld bij

Als de focus binnen de organisatie verandert, is het logisch dat een KPI mee verandert. Toets de KPI’s dus geregeld om de functie van de KPI te behouden. Ook met het starten van nieuwe campagnes is het noodzakelijk de KPI’s aan te passen. Leun dus niet achterover zodra de KPI’s opgesteld zijn, maar blijf er actief mee bezig.


6. Niet teveel KPI’s

Een veel voorkomende valkuil is het opstellen van teveel KPI’s. Hierdoor wordt vaak het overzicht verloren en dat kan averechts werken. Stel een maximum van 6 KPI’s per medium op om optimaal inzicht te verkrijgen. Bekijk per campagne of medium welke KPI’s het beste bij de organisatie passen en stel deze in. Bijvoorbeeld voor een organisatie die zich richt op contentmarketing is het aantal pagina’s per bezoek een belangrijke KPI. Een organisatie met een website die is toegespitst op de homepage of een one-page website is deze KPI niet van toepassing. Het meten van de scrolldiepte is voor een dergelijke organisatie meer van toepassing. Hetzelfde geldt voor een website die erg op conversie is gericht. Hier is het aantal conversies nuttig om te meten, terwijl bij een website die puur informatief van aard is, deze KPI zinloos is. Maak dus inzichtelijk welke KPI’s interessant zijn voor je organisatie en richt deze in.


Kortom actief bezig zijn met je KPI’s en er aandacht aan besteden is cruciaal voor het succes van je online inspanningen. Monitor de resultaten goed en stuur bij waar nodig. De KPI’s geven je een waardevol handvat hierbij.


Moeite met het opstellen en volgen van je KPI’s? Bel ons (085 - 210 2010) en vraag naar Wouter, hij kan je er alles over vertellen!Meer weten over KPI's? 

Wouter Priest
Wouter Priest

Team Lead Digital Advertising

wouter.priest@id-factory.nl
085-210 2010

Partners & accreditaties

Kantel je scherm om gebruik te maken van onze website.