DDMA Privacy Waarborg: we've got it!

Loes Munnik - Mahieu
Loes Munnik - Mahieu
13 mei 2019

ID Factory is per april 2019 gerechtigd het vernieuwde DDMA Privacy Waarborg te voeren. Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA, de brancheorganisatie voor data driven marketing. Organisaties die het Privacy Waarborg voeren respecteren de privacywetgeving en gaan zorgvuldig en transparant om met dataverwerking en persoonsgegevens.

Voorheen voerden we ook al het Privacy Waarborg, maar met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze volledig herzien. Het Privacy Waarborg bestaat uit 2 onderdelen. De privacy-check controleert of de AVG en de Telecommunicatiewet voldoende geborgd zijn in de marketingprocessen en of de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn geïmplementeerd. De security-check controleert of en hoe databeveiliging op organisatorisch niveau belegd is.


Privacy Waarborg ID Factory

Als lid van DDMA hebben we de audit om in aanmerking te komen voor het vernieuwde Waarborg met succes doorlopen. Dit toont aan dat onze werkzaamheden volledig in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving. Daar worden we blij van! We hechten een groot belang aan het veilig omgaan met data. Op organisatorisch én technisch gebied.

Loes Munnik - Mahieu
Loes Munnik - Mahieu

Data & Retentie Consultant

loes.mahieu@id-factory.nl

Partners & accreditaties

Kantel je scherm om gebruik te maken van onze website.